Prime

Members
  • 12
    Chương đã đăng
  • 55
    Đang theo dõi

Cựu Edit dạo, cựu Mod, độc giả kiêm mem kiêm ném gạch gia lâu năm <(")

Ngày sinh: 25/12/1997
Sở thích: A/M/LN, waifu gacha game
Tham gia: 12/05/2017
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào