Otamanga

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 206
    Đang theo dõi

Tôi chỉ là một người bình thường ko có tài trong bất kì việc gì, làm vì sở thích ko có mục tiêu rõ ràng, ko có tham vọng

Bạn nào cần tôi giúp tôi sẽ luôn sẵn sàng giúp miễn tôi ko bận

Nhược điểm: Dở Văn nên thành ra câu ngữ lẫn câu nói khá tệ

Ngày sinh: 19/10/1998
Nghề nghiệp: ???
Sở thích: Cày cuốc Manga với Light novel [chủ yếu là Romcom với Drama (^-^)], gần đây đang săn lùng Romcom hiếm
Tham gia: 23/06/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào