Puffer Fish

Members
 • 0
  Chương đã đăng
 • 130
  Đang theo dõi
Tên cũ:
 • Red Slime!
 • Red Sime
 • Kẹo mút
 • lequangnhatlqn@gmail.com
 • Red slime.

Một người bình thường, hoà đồng, vui vẻ, thân thiện và tốt bụng.

Ngày sinh: 01/06/2005
Nghề nghiệp: Học sinh cấp ba.
Tham gia: 13/06/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: