Kenrori

Members
  • 15
    Chương đã đăng
  • 28
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Ken Kyouta
  • kenkyouta
Tham gia: 07/05/2017
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Avoid the Death Route!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: