Umaru-chann

Members
  • 136
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tên gì cho ngầu
  • Heishi
  • Atarashii Heishi
  • kin120403
Ngày sinh: 21/09/2003
Nghề nghiệp: otaku
Sở thích: anime, manga, light novel
Tham gia: 02/06/2019
4Truyện đã đăng
Truyện dịch
Rebuild World
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Heavenly Castle
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Assassin's Pride
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào