WEED$

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 34
    Đang theo dõi

con trai,nhà chẳng thiếu gì trừ điều kiện,đang F.A :(( buồn nhẹ))

Ngày sinh: 04/07/2003
Nghề nghiệp: neet(tiến độ 34%)
Sở thích: novel j hay thì thích ,thích nhạc rock,truyện tranh,...
Tham gia: 27/05/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào