• 14
    Chương đã đăng
  • 30
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Error name

T là cái thể loại chẳng bao giờ làm được gì lâu, hay mất động lực và cũng dễ lấy lại. Thế nhưng một khi đã quyết thì sẽ KHÁ trách nhiệm. T đã, đang và sẽ để ý đến rất nhiều bộ để dịch (lúc viết cái này thì chắc khoảng 30 bộ gì đấy) nên tiến độ sẽ rất tùy hứng.

Là bảo mẫu của Sher nhưng suốt ngày phải để Sher can ngăn (ngăn không cho dịch mỗi bộ 1-2 chương rồi mất hút :V )

Ngày sinh: 16/03/2001
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Tùy hứng
Tham gia: 22/05/2019
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: