• 51
    Chương đã đăng
  • 30
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • NĐM
  • Tôi Là Đâu
  • Maus (Poi!)
  • Maus
  • Error name
Tham gia: 22/05/2019
8Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Disciple of Immortal
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: