• 51
    Chương đã đăng
  • 30
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • NĐM
  • Tôi Là Đâu
  • Maus (Poi!)
  • Maus
  • Error name

Đã sống thì phải sống một cách vui vẻ, thoải mái, không gò bó. Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc được phép quá trớn, chỉ được tự do nhưng trong khuôn khổ nhất định. Suy nghĩ kỹ mọi chuyện, cố gắng không để cái tôi lấn bản thân, nếu có thể thì hãy biết đặt bản thân vào người khác, không gây phiền hà đến ai.

Một khi đã thân rồi thì thích gì làm nấy.

Ngày sinh: 16/03/2001
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Tùy hứng
Tham gia: 22/05/2019
8Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Disciple of Immortal
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: