Leonids Orcustus

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 71
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Aleytia

Chẳng biết viết dòng này để làm gì khi mà chả có ma nào thèm vào đây đọc.

Ngày sinh: 19/07/2004
Nghề nghiệp: Toxic chúa
Sở thích: Anime, Manga, Light Novel. Pop, us-uk, classical music. Và một chút game.
Tham gia: 22/05/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào