Larua

Members
  • 16
    Chương đã đăng
  • 97
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Conkoo

Con sâu có cánh.

Tham gia: 13/05/2019
7Truyện đã đăng
Truyện dịch
If This Isn’t Love
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Anh hùng phải chết
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Cô gái và mèo mẹ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Harem Dynast
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: