Nyanne Alter

Members
  • 28
    Chương đã đăng
  • 18
    Đang theo dõi

Không có cái gì đâu <(")

Ngày sinh: 04/11/1998
Nghề nghiệp: Sinh viên sắp thất nghiệp :<
Sở thích: LN, WN, game X, game Z, con nghiện gacha chân chính, thích khẩu nghiệp con Ba Kè và mụ Đế Long <(")
Tham gia: 12/05/2019
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Overgeared
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào