Candy

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 163
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Lonely in Night

1 thằng con trai bị nghiện Yuri lẫn cuồng những đôi chân trắng trẻo

Team anti-hero và chửi mấy thằng hero mù quáng là ngu dốt :) 

Romcom là bữa ăn hằng ngày 

Ngày sinh: 15/06/2001
Nghề nghiệp: Thất nghiệp
Sở thích: Yuri Romcom và tương tự
Tham gia: 01/05/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Maiden Of The Cursed Blade.
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: