Florence

Members
  • 73
    Chương đã đăng
  • 109
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • tdpz0

127E920CD7AFD7A83CBF8A5A3038661125BE4C8B


“I believe in no gods or goddesses.


But, when I look at you, I can understand the heart of those who serve them. A singular light you are always pursuing. An existence to make you unafraid of death.


To me, you were that existence. If anything... you became my religion.”

Ngày sinh: 21/08/1998
Nghề nghiệp: College Student
Sở thích: Fashion, Drawing, Traveling, etc
Tham gia: 10/05/2019
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào