Fushino

Members
  • 54
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Uricius
  • THHKuroki

Thích màu đen, thích Văn học và Lịch sử, FA, yêu tiền.

Ngày sinh: 20/05/2018
Nghề nghiệp: NEET
Sở thích: Hít vào, thở ra
Tham gia: 08/05/2019
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
NPC Town-building Game
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: