Trần Huy Hùng

Members
  • 60
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Fushino
  • Uricius
  • THHKuroki

Đổi tên thật để cà khịa ai đó thích cà khịa tên cũ =))

Sở thích: Science fiction, rom-com, drama, romantic tragedy, yuri
Tham gia: 08/05/2019
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Anh hùng Vô chức
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
NPC Town-building Game
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: