Huy Phạm

Members
  • 2
    Chương đã đăng
  • 24
    Đang theo dõi
=)))))))))) bệnh lười chữa kiểu j
Ngày sinh: 25/10/2001
Nghề nghiệp: Đang là học sinh
Sở thích: Chịu
Tham gia: 30/04/2017
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Isekai Monster Breeder
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào