Huy Phạm

Members
 • 1
  Truyện đã đăng
 • 1
  Tham gia
 • 2
  Chương đã đăng
 • 24
  Đang theo dõi
=)))))))))) bệnh lười chữa kiểu j
Ngày sinh: 25/10/2001
Nghề nghiệp: Đang là học sinh
Sở thích: Chịu
Tham gia: 30/04/2017
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Isekai Monster Breeder Truyện dịch
Tạm ngưng
Tên truyện Tình trạng Lần cuối
Đang tiến hành