Sweeter

Members
  • 1
    Chương đã đăng
  • 3
    Đang theo dõi
Thích ăn ngọt, chỉ đơn giản là thích ăn ngọt thôi :<
Ngày sinh: 21/06/2005
Sở thích: Vị ngọt của hiện thực
Tham gia: 02/05/2019
1Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Lời nói dối "thật"
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào