Colony.

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Brick, Star, Colony.
  • Colony No.21
  • Colony

spSiffb.jpg

1Wd5hre.jpg

Một thanh niên ưa soi mói lỗi của người ta :))

Ngày sinh: 21/02/2003
Nghề nghiệp: Dân cấp 3 vừa trở thành cái nam châm điện.
Sở thích: Cày OLN.
Tham gia: 16/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
2Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
Riêng một góc trời
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Kim - The Reality Gamer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: