Childe

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • kiritox17

Sóng bắt đầu từ gió 
Gió bắt đầu từ đâu
Từ miệng ta chứ đâu :))

Ngày sinh: 19/01/1998
Nghề nghiệp: Chém gió sư cấp Thần
Tham gia: 15/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào