Black Cloud

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 74
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Black Snow
  • Forever Dream
  • Meinaru
  • Kazukuto
Ngày sinh: 22/04/2002
Nghề nghiệp: Hikikomori(NEET)
Sở thích: Honkai Impact 3rd , Light novel , Manga , Anime , Music , Photo collection , Lolicon .
Tham gia: 12/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào