DeadInSide

Members
  • 69
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • pkq.v1234

vui thôi

Ngày sinh: 24/10/2008
Nghề nghiệp: học sinh cấp 2
Sở thích: ăn mặn *pee* khai
Tham gia: 06/04/2019
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Instant Messiah
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Magical★Explorer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: