TungMaou

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Một thằng ất ơ nào đó ở Thanh Hóa :)
Ngày sinh: 06/01/1998
Nghề nghiệp: Đang nghĩa vụ
Sở thích: Thích đọc thể loại isekai hoặc tensen
Tham gia: 04/04/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào