Side Character

Members
  • 82
    Chương đã đăng
  • 177
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Rina Miyako
  • Side Character
  • trungdp41

Status: climbing 5 digit Osu!std.

 

Ngày sinh: 03/04/2002
Nghề nghiệp: Sinh viên.
Sở thích: Những thứ không phải sở ghét. <(")
Tham gia: 31/03/2019
9Truyện đã đăng
Truyện dịch
Obsession
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
7Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Good-bye Sengen
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Công Chúa Hoa Trà
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Silent Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: