Side Character

Members
  • 3
    Chương đã đăng
  • 17
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • trungdp41

Cần gì thì tớ sẽ giúp, supporter mà :v

Dịch truyện rồi, cảm thấy mình phù hợp với vai trò editor hơn :v

Điểm thi mong ước

Toán:8, Hóa:8.5, Anh:8.5, Các môn còn lại: trên điểm liệt.

Kết quả

Toán:8.4, Hóa:9, Anh:7.6

Ngày sinh: 03/04/2002
Sở thích: Hóng Rom-com
Tham gia: 31/03/2019
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào