Side Character

Members
  • 73
    Chương đã đăng
  • 172
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Rina Miyako
  • Side Character
  • trungdp41

No one knows and no one cares.

 

 

Ngày sinh: 03/04/2002
Nghề nghiệp: Sinh viên.
Sở thích: Simp Quỳnh, Simp Ayaya. <3, Simp Texas, nay sang Simp W (W ơi về với anh đi mà hmu hmu)
Tham gia: 31/03/2019
9Truyện đã đăng
Truyện dịch
Obsession
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Silent Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: