Side Character

Members
  • 56
    Chương đã đăng
  • 152
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Rina Miyako
  • Side Character
  • trungdp41

No one knows and no one cares.

 

 

Ngày sinh: 03/04/2002
Nghề nghiệp: Sinh viên.
Sở thích: Những thứ giúp tôi tồn tại trong cuộc sống này.
Tham gia: 31/03/2019
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Silent Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: