Side Character

Members
  • 32
    Chương đã đăng
  • 103
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Rina Miyako
  • Side Character
  • trungdp41

Chỉ là một người qua đường mà thôi...

 

 

Ngày sinh: 03/04/2002
Nghề nghiệp: Sinh viên.
Sở thích: Những thứ giúp tôi tồn tại trong cuộc sống này.
Tham gia: 31/03/2019
4Truyện đã đăng
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: