• 2
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi

Tôi yêu tiền, vì chúng có giá trị và dễ dàng thay đổi.

Ngày sinh: 27/08/2001
Nghề nghiệp: Delphi developer
Sở thích: Thích những thứ tinh tế
Tham gia: 28/03/2019
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Cây thời gian
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nói với em
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào