• 4
    Chương đã đăng
  • 13
    Đang theo dõi
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Thích những thứ tinh tế
Tham gia: 28/03/2019
4Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Khi tôi nhìn về phía biển
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Cây thời gian
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Nói với em
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào