Neko-Z

Members
  • 55
    Chương đã đăng
  • 19
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Dark-knight

I wanna die....

Nghề nghiệp: Một thằng vô công rồi nghề, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện tử, chẳng giúp ích gì được cho xã hội, nỗi thất vọng của cả dòng họ vì lớn đầu rồi vẫn chưa có người yêu
Sở thích: Cày game
Tham gia: 23/03/2019
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào