Ayatori

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 18
    Đang theo dõi
Bán hikikomori, khả năng dịch eng tàm tạm, edit vừa vừa
Ngày sinh: 01/12/2002
Nghề nghiệp: Công dân tự do ('\\~\\')
Sở thích: Nằm lười
Tham gia: 19/03/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào