Rakurai Narukami

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 56
    Đang theo dõi

Danh hào Overgod - Thượng Thiên Ngoại Tiên
Tên thật là Raiha (Lưỡi sét, lưỡi ở đây là lưỡi dao lưỡi kiếm chứ k phải lưỡi để mlem mlem)

Bí danh là Zi

Nghề nghiệp: Thần (Nay đã nghỉ)
Sở thích: Nhạc, Game, mấy thứ 2D của Jp
Tham gia: 15/04/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào