Mr. Nobody

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 15
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Mrs. Nobody
  • BakerandTuan

I'm the unique, the only one. Nobody can be me and I am Nobody. 

Nobody is perfect.

Ngày sinh: 03/12/2003
Nghề nghiệp: Học sinh trung học bình thường, không chuyên không giỏi không bá
Sở thích: Cà phê buổi sáng, ban trưa trà và buổi tối là rượu.
Tham gia: 12/03/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào