Mr. Nobody

Members
  • 18
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Mrs. Nobody
  • BakerandTuan

Lủi thủi như 1 bóng ma, không ai, thậm chí cả người thân cũng không biết mình đang ở đâu, làm gì...

Nobody is perfect.

Ngày sinh: 03/12/2003
Nghề nghiệp: Chịu, chưa biết, nhưng nhiều người bảo là Drama Magnet
Sở thích: Cà phê buổi sáng, ban trưa trà và buổi tối là rượu.
Tham gia: 12/03/2019
1Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
GREED
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào