Loli666

Members
  • 122
    Chương đã đăng
  • 10
    Đang theo dõi

Kẻ thích hồi sinh những bộ đã xanh cỏ 

Tham gia: 03/03/2019
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Konjiki no Word Master
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
The Emperor of Solo Play
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hisshou dungeon unei houhou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: