Loli666

Members
  • 268
    Chương đã đăng
  • 19
    Đang theo dõi

Kẻ thích hồi sinh những bộ đã xanh cỏ 
-Loli thánh hội mãi mãi trường tồn-
=======================

Mười điều răn dạy của Thánh hội Loli

1) Trân trọng sự dễ thương của loli
2) Không được đánh giá loli qua tuổi tác
3) Phải chấp nhận một phần bản thân là pedo
4) Phải yêu loli hơn là bb
5) Không được phân biệt đối xử loli
6) Kích cỡ của loli không quan trọng
7) Một loli đang khóc là trách nhiệm của ngươi
8) Phải chắc chắn rằng loli không phải là đực
9) Phải luôn tha thứ cho loli
10) Ngươi phải là một Lolicon và bảo vệ loli

Tham gia: 03/03/2019
10Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Konjiki no Word Master
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hisshou dungeon unei houhou
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào