SS Arthur

Members
  • 77
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Lúc Lắc
  • Ruồi Trâu
  • Lúc Lắc
  • tvhai1993
Lắc lư giữa dòng đời êm ả.
Nghề nghiệp: troller
Sở thích: Kích nhiệt những chỗ lạnh và hâm nóng những nơi nguội.
Tham gia: 12/04/2017
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia