Just_MaNgAkA

Banned Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 59
    Đang theo dõi

Một thanh niên thích chơi rhythm game nhưng bắn CSGO gà vc và yêu mèo :3

Facebook: Đây

Ngày sinh: 24/11/2003
Sở thích: Rhythm Game, FPS, LN/WN và mèo :3
Tham gia: 28/02/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào