Keijo

Members
  • 22
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi
Thằng edit lười chảy thây :v
Ngày sinh: 29/05/1685
Tham gia: 11/04/2017
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Asuka of the scarlet sky
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Himekishi ga classmate
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào