H.B.K

Moderators
  • 225
    Chương đã đăng
  • 7
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • hibiki3190
FB.com/HBK.converter
Nghề nghiệp: Converter dạo
Sở thích: Gái 2D là chân lý
Tham gia: 13/11/2016
43Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Seirei Gensouki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
DATE A LIVE
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Boku-tachi no Remake
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Rising × Rydeen
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Máy dịch
Date A Live Fragment
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Ecstas Online
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
29 to JK
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
6Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Date A Live
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Masou Gakuen H×H
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Máy dịch
Baroque Knight
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: