Magnet

Members
  • 97
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Grakius
  • furu

Romance là chân ái, tuy nhiên mị chưa có ý định dịch slice of life.

 

Sở thích: Đọc nhạc, nghe LN, report truyện và Arknight
Tham gia: 28/01/2019
5Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Mahou wa Okureteru!
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hồi Ức Không Tên
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Quest After School!
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia