Magnet

Members
  • 42
    Chương đã đăng
  • 7
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Grakius
  • furu

Romance là chân ái.

Sở thích: Đọc nhạc và nghe LN
Tham gia: 28/01/2019
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Quest After School!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia