Magnet

Members
  • 69
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Grakius
  • furu

Romance là chân ái.

Sở thích: Đọc nhạc và nghe LN
Tham gia: 28/01/2019
4Truyện đã đăng
Truyện dịch
Isekai Mahou wa Okureteru!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Isekai Quest After School!
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia