Magnet

Members
  • 13
    Chương đã đăng
  • 9
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Grakius
  • furu
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Đọc nhạc và nghe LN
Tham gia: 28/01/2019
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia