Duxng Deox

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 25
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • kkseisenVN

Một thanh niên học sinh trung học bình thường với một cuộc sống bình thường.

Face: https://m.facebook.com/kkseisen

Ngày sinh: 14/06/2004
Nghề nghiệp: Học sinh.
Sở thích: Chơi game, Vẽ vời, Viết lách,v.v..
Tham gia: 23/01/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào