Lạc Ảnh

Members
  • 67
    Chương đã đăng
  • 7
    Đang theo dõi
Sẽ vẫn là người tốt cho đến khi cầm bút! "Không có nhân vật ăn hành nhiều nhất, chỉ có nhân vật ăn hành nhiều hơn!"
Ngày sinh: 15/03/1998
Nghề nghiệp: sinh viên năm gần cuối => sắp thất nghiệp
Sở thích: Hố người đọc
Tham gia: 23/01/2019
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Trò Chơi Đoạt Hồn
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bánh Bao Nhỏ và Nắm Cơm
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào