Kyo Ayasaki

Members
  • 120
    Chương đã đăng
  • 68
    Đang theo dõi

Đừng hỏi tại sao tôi lại thành Otaku, hỏi đời ấy!!!

Tham gia: 21/01/2019
2Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Heavenly Castle
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào