Kyo Ayasaki

Members
  • 94
    Chương đã đăng
  • 50
    Đang theo dõi

Đừng hỏi tại sao tôi lại thành Otaku, hỏi đời ấy!!!

Tham gia: 21/01/2019
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Heavenly Castle
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: