Like I'm Invisible

Members
  • 15
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Lâm Lâm

Có thể bạn biết tôi. Kẻ vô hình quanh bạn.

List:

List:

Hai đứa trẻ Xong.

Ai đã đặt tên cho rừng cây? Xong.

Bắc kim thang Đang tiến hành.

Chiếc thuyền ngoài xa - trong tháng 9/2019

Lão Hack - 10/10/2019

Chiếc lược ngà

Rừng Xavanu

Hầu trời

Đồng chí

Vội vàng

Vợ nhặt

Hồn của ta da bà già

Vợ chồng Akira

Nói với con

Lưu biệt khi xuất dương

Từ ấy: Lich

Câu cá mùa thu

Sở thích: Nhặt GIF và dán tên của mình lên.
Tham gia: 16/01/2019
6Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Bắt đầu lại?
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Chiếc thuyền ngoài xa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Sự trỗi dậy của Aizu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Bắc Kim Thang
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hai đứa trẻ
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào