1 Otaku tự nhận

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 39
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Anh hùng xấu xa
Ngày sinh: 24/12/2000
Nghề nghiệp: Neet
Sở thích: Nằm trên giường
Tham gia: 12/01/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào