Nguyễn Minh Tuấn

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 5
    Đang theo dõi

Tên Tuấn. Tuổi 25. Đẹp trai. Sáu múi. Thích tạo drama, hít drama, nghiện drama :3

Ngày sinh: 25/03/1995
Nghề nghiệp: Drama Maker, War Creator, Toxic Manipulator, Keyboard Hero.
Sở thích: Thích gây war, thích tạo drama, thích làm anh hùng bàn phím.
Tham gia: 10/01/2019
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào