Dân Làng A

Members
  • 7
    Chương đã đăng
  • 18
    Đang theo dõi

Loli là chân lí....cơ mà phần sở thích dư 1 chữ loli rồi....thôi kệ đi

Ngày sinh: 05/11/2002
Nghề nghiệp: NEET
Sở thích: Loli-anime-manga-loli-light novel-loli..
Tham gia: 09/01/2019
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
Garudeina Oukoku Koukoku ki
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào