Glantern

Members
  • 4
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
Sở thích: Đọc truyện tranh phương tây miêu tả xã hội và thế giới nội tâm như Vertigo, Sandman.
Tham gia: 21/12/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào