Panda Hayashi

Banned Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 39
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • __________
  • Hayashi -kun

Ngưng đăng pj đến ngày 02/02/2020 sẽ đăng cho thật hoành tráng lệ. còn 6 tháng để thực hiện.

Các đầu truyện sẽ đăng:

1. Ninja Lead vs The Apocalypse Ngày ra mắt: 02h 02p, 02/02/2020.

2. Mẹ tôi là Succubus

3. Khi nhận ra thì tôi đã yêu lớp trưởng mất rồi!

4. World Wrestling Freedom

Trong thời gian này rãnh rỗi nhận review dạo vậy.

Ngày sinh: 02/02/2002
Nghề nghiệp: Đánh bóng dạo
Sở thích: Thích những vật sáng bóng
Tham gia: 08/12/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào