Camellia.

Members
  • 142
    Chương đã đăng
  • 20
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tiểu Long Nữ
  • nhd
  • Cá Chiên
  • nhd

Tui thích truyện của Haru no Hi

Ngày sinh: 20/11/2021
Sở thích: Con nghiện yuri và arknights.
Tham gia: 05/12/2018
9Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Silent Witch
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Akuma no Meido-san
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Công Chúa Hoa Trà
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
6Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Katahane no Riku
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Harem Dynast
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: