• 47
    Chương đã đăng
  • 21
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Cá Chiên
  • nhd

Tui thích truyện của Haru no Hi

Ngày sinh: 20/11/2003
Sở thích: Trap, loli nhưng từ khi đọc Apotheosis of demon thì đâm ra nghiện bunny girl
Tham gia: 05/12/2018
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Akuma no Meido-san
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Công Chúa Hoa Trà
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Harem Dynast
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: