• 19
    Chương đã đăng
  • 16
    Đang theo dõi

Tui thích truyện của Haru no Hi

Ngày sinh: 20/11/2003
Sở thích: Trap, loli nhưng từ khi đọc Apotheosis of demon thì đâm ra nghiện bunny girl
Tham gia: 05/12/2018
3Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Akuma no Meido-san
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
4Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện dịch
Harem Dynast
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: