• 146
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Nana-chan!
  • Pika!
  • Trung LN

Mọi thứ đều có thể giải quyết bằng donate: 108873728059 - Vietinbank

Sở thích: Nghe nhạc
Tham gia: 24/11/2018
7Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Hoa và Đầu Lâu
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào