• 143
    Chương đã đăng
  • 6
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Nana-chan!
  • Pika!
  • Trung LN

Dịch theo sở thích. Thích drop lúc nào thì drop. 

Sở thích: Nghe nhạc
Tham gia: 24/11/2018
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào