caubegiangho

Members
  • 75
    Chương đã đăng
  • 154
    Đang theo dõi

Một thằng con trai bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu

Ngày sinh: 27/10/1999
Sở thích: Anime, Manga, Light Novel, Game, Mèo
Tham gia: 21/11/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: