Lionel

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 226
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tta03022003
Ngày sinh: 03/02/2003
Nghề nghiệp: Học sinh
Sở thích: Light Novel, Manga, Anime
Tham gia: 19/11/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
4Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Nihonkoku Shoukan(WN)
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: