Lionel

Members
  • 91
    Chương đã đăng
  • 39
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Tta03022003

Yêu thích nghiện thể loại Rom-Com, Khoa học viễn tưởng.

Ưa chuộng các truyện nhân vật chính dùng sức mạnh của tri thức với các chiến thuật thâm sâu.

Gần như ăn tạp, nhưng ăn mặn thì kiếu.

Có con tim khá cứng rắn, không ngấy Drama cũng như một số Tragedy.

Đặc biệt đam mê các yếu tố quân sự.

Rất khó bắt bay vào bất cứ việc gì, nhưng một khi đã làm là sẽ theo đến cùng, cảm giác bản thân khá cứng đầu.

Ngày sinh: 03/02/2003
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Light Novel, Manga, Anime, Game đề tài quân sự - viễn tưởng, tác phẩm hội hoạ phong cách Anime
Tham gia: 19/11/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Nihonkoku Shoukan(WN)
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: