manhchi123

Members
  • 397
    Chương đã đăng
  • 28
    Đang theo dõi

Vạn lý độc hành vạn lý sầu

Đường đời cô độc đường đời tư

Cho ta một chút tình tri kỉ

Để bước độc hành bớt ưu sầu

(sưu tầm)


“Bất hối thử sinh chủng thâm tình

Cam nguyện cô lữ tự phiêu linh

Trường hận uyên lữ duy mộng lí

Trữ phụ thương thiên bất phụ khanh!”

(Dị Thế Tà Quân)

Tham gia: 15/11/2018
17Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Tantei wa Mou, Shindeiru
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Hello, Hello and Hello
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Jinsei
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Máy dịch
Goblin Slayer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
3Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: