Hirashii Shiroe

Members
  • 0
    Chương đã đăng
  • 288
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • directioner
  • 03112001
  • Minhsky2k1

A boy who grew up to be a boiz 

 

Ngày sinh: 03/11/2001
Nghề nghiệp: T sợ điện giật :(
Sở thích: Quá khứ : well chả có gì cả :D Hiện tại : điện, máy tính ... Công nghệ nói chung cũng như vài thứ không liên quan như fetish chân+quần tất +bubble butt+small boobs, du lịch, khoa học và lý thuyết thông não. Đặc biệt là một cter thích chơi warcraft :v
Tham gia: 13/03/2017
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào