Caroran Chan

Members
  • 16
    Chương đã đăng
  • 0
    Đang theo dõi

Ngồi không vô bổ thật sự bổ ích và cũng đồng thời là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi ý tưởng viết lách.

Ê này, liệu tui đã đề cập đến vụ mê lãng phí thời gian vào việc ngồi không vô bổ chưa nhỉ?

---

"noob use main, legend use protagonist"

Nghề nghiệp: Lập trình viên
Sở thích: Ngồi không vô bổ lãng phí thời gian
Tham gia: 30/10/2018
4Truyện đã đăng
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Quái vật không tim
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vì sao và đom đóm.
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào