• 45
    Chương đã đăng
  • 56
    Đang theo dõi
Tham gia: 10/10/2018
2Truyện đã đăng
Truyện dịch
23:11
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
God of cooking
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Trái tim người máy
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối: