white_cattt

Members
  • 1
    Chương đã đăng
  • 24
    Đang theo dõi

Mèo mới vào cấp II thoi, viết lách cho có cái để làm, để đam mê cho có cái cớ tồn tại :< Nếu mèo đăng truyện thì nhận xét cho mèo đii :<

Ngày sinh: 26/06/2009
Nghề nghiệp: Lười
Sở thích: Mèo, mèo, mèo và drama
Tham gia: 04/10/2018
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
RED
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: