white_cattt

Members
  • 4
    Chương đã đăng
  • 41
    Đang theo dõi

Cuồng loli, cuồng trap, cuồng gái moe đeo kính, nhất là cuồng mèo. Ăn tạp, không ăn mặn. Lười vô kể nhưng có contest là chăm đột xuất luôn :<

Ngày sinh: 26/06/2004
Nghề nghiệp: Marketer tập sự
Sở thích: Mèo, mèo, mèo và drama
Tham gia: 04/10/2018
2Truyện đã đăng
Truyện sáng tác
Món quà của tử nhân hoa
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Lời hứa; Tôi yêu em
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện sáng tác
RED
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: